Lirik Lagu Ayu Saraswati feat Raypeni – Patah Hati Jadul

Beli Made Ray Peni
Ngudiang beli meningkrung ditu
Bengang bengong mepangenan
Tan bina ye siape kena grubug

Adi Ayu Saraswati
Minab adi konden nawang
Inguh pesan hatin beline
Mengenehan unduke buka jani

Yening dados tiang nawang
Napi sane sebetang beli
Dados beli inguh paling
Dong orahang misadia tiang nulungin

Patah hati beli jani
Tunangane jumah kauh
Jani suba ngalahin beli
Dibi sanja suba kawin lari

Tusing je abesik
Ade bintang duwur langite
Nu liu bajang-bajang ane jegeg
Ane moleh to pilihin

Beli suba kadung tresna
Sebilang inget beli mekita ngeling
Keweh ben beli nuturang
Nak kilangan tunangane
nak buduh nyen yu

Yening kenten napi malih sungsut ring hati
Titiang nyadia ngiring beli
Suka duka lan bareng jak dadua

Ane sangat bakat kenehang
Tunangane suba abot
Yene lekad kudiang medaya
Beli ngae pisaga ne nampedang

Yening dados tiang nawang
Napi sane sebetang beli
Dados beli inguh paling
Dong orahang misadia Tiang nulungin

Patah hati beli jani
Tunangane jumah kauh
Jani suba ngalahin beli
Dibi sanja suba kawin lari

Tusing je abesik
Ade bintang duwur langite
Nu liu bajang-bajang ane jegeg
Ane moleh to pilihin

Beli suba kadung tresna
Sebilang inget beli mekita ngeling
Keweh ben beli nuturang
Nak kilangan tunangane
nak buduh nyen Yu

Yening kenten napi malih sungsut ring hati
Titiang nyadia ngiring beli
Suka duka lan bareng jak dadua

Ane sangat bakat kenehang
Tunangane suba abot
Yene lekad kudiang medaya
Beli ngae pisaga ne nampedang

Leave a Comment