Lirik Lagu Aisen Silitonga – Unang Mabiar

Clarissa Anindya

0 Comment

Link

Unang mabiar ho
Unang sai ganggu roham
Dang adong na so tarpatupa debata
Sude parngoluanmu Tuhan do umboto

Susah pe saunari ho
Adong do annon ujung ni i
Sonang pe ho
Alani basaNa doi

Unang ma haginjangkon
Na adong di ho

Alai i ma dalanmu
Mangurupi donganmu

Ai dang harohaan do di ngolu on
Na diparade Debata na hombar tu ho
Dang leanonNa
Na so boi ulahononmu

Ala ni tongtong ma ho mandok mauliate
Jala unang lupa ho lao martangiang
Si ari mara do sude
Na adong di ngolum

Susah pe saunari ho

Adong do annon ujung ni i
Sonang pe ho
Alani basaNa doi

Unang ma haginjangkon
Na adong di ho
Alai i ma dalanmu
Mangurupi donganmu

Ai dang harohaan do di ngolu on
Na diparade Debata na hombar tu ho
Dang leanonNa
Na so boi ulahononmu

Ai dang harohaan do di ngolu on
Na diparade Debata na hombar tu ho
Dang leanonNa
Na so boi ulahononmu

Ala ni tongtong ma ho mandok mauliate
Jala unang lupa ho lao martangiang
Si ari mara do sude
Na adong di ngolum

Unang lupa ho martangiang
Sude naung dijalo ho parhasea
Sian Ibana do
Jala mulak tu Ibana

Tags:

Share:

Related Post

Leave a Comment