Lirik Kuli Dekil – Made Gunawan

Rasa kenyel ban tiang ngelidin
Rasa peteng dedet hidupe nguberin
Rasa empet telah pejalan hidupe
Rasa sing percaya hidupe buka nak mati
Jahe mekutang jumah apiring misi bawang
Megae peteng lemah nanging tetep nu kuangan

Sing perduli gae apa kar jagjagin
Elek sebet kenyele lakar engkebang
Ane ade dikenehe tuah abesik
Apang payu pianak somahe medaar

De kanti megae di kantoran
Kuli ngayahin tukang kapah ade nak ngajak
Ulian beloge ipidan
Mesekolah sd nungkak tuara je tamat
Di sepi gaene buka jani
Pang sing kanti pianak somahe mekente

Kanggoang ngalih rongsokan
Tiang mulung ne penting sing ngidih-ngidih
Ngidih olas dong tulungin je tiang
Bang ngidih gae ane ngelah gae lebihan
Timbang ngidih-ngidih luwungan ngidih gae
Diastun kuli dekil ne penting ade hasil

Sing perduli gae apa kar jagjagin
Elek sebet kenyele lakar engkebang
Ane ade dikenehe tuah abesik
Apang payu pianak somahe medaar

De kanti megae di kantoran
Kuli ngayahin tukang kapah ade nak ngajak
Ulian beloge ipidan
Mesekolah sd nungkak tuara je tamat
Di sepi gaene buka jani
Pang sing kanti pianak somahe mekente

Kanggoang ngalih rongsokan
Tiang mulung ne penting sing ngidih-ngidih
Ngidih olas dong tulungin je tiang
Bang ngidih gae ane ngelah gae lebihan
Timbang ngidih-ngidih luwungan ngidih gae
Diastun kuli dekil ne penting ade hasil

Bagikan:

Tags:

Leave a Comment