Pepeh pepeh kalompang
Bibir jeruk saloni
Misemmah duh rang korang
Akebeyen ngerrongin

Kolena celleng sedde
Benyak se ngasennengin
Benni genteng ben bdde
Tape genteng alami
Lakar dika alami

Robenah dika tak cube ben tak genteng
Tape bile eabes dika tak nobhukin

Palerekkeh akebey tak ngiddeh tedung
Tak atemmoh saareh ateh bule kerrong
Eateh rassanah coma dika settong

Bagikan:

Tags:

Leave a Comment