Tak sawang sawang sliramu wis beda
Wis ra kaya pertama pas dadia
Jane ku wis rasa
Ternyata awakmu main ati
Main ati karo wong liya

Kowe ora ngerti
Sing tak rasa
Nanggung lara ati
Sing wis mbokblenjani
Janjimu ra bakal ninggal aku
Kanggo wong liya

Apa kah niatmu mung arep nglarani?
Aku ra nyangka tega men kowe ning mburi
Wis limang taun ik
Aku mbok apusi

Saiki wis taklilakne kowe lunga
Wis kapok atiku sing mbokblenjani
Jane ku wis krasa
Ternyata awakmu main ati
Main ati karo wong liya

Kowe ora ngerti
Sing tak rasa
Nanggung lara ati
Sing wis mbokblenjani
Janjimu ra bakal ninggal aku
Kanggo wong liya

Apa kah niatmu mung arep nglarani?
Aku ra nyangka tega men kowe ning mburi
Wis limang taun iki
Aku mbok apusi
Ternyata awakmu main ati
Main ati karo wong liya

Kowe ora ngerti
Sing tak rasa
Nanggung lara ati
Sing wis mbokblenjani
Janjimu ra bakal ninggal ak
Kanggo wong liya

Apa kah niatmu mung arep nglarani?
Aku ra nyangka tega men kowe ning mburi
Wis limang taun iki
Aku mbokapusi

Apa kah niatmu mung arep nglarani?
Aku ra nyangka tega men kowe ning mburi
Wis limang taun iki
Aku mbokapusi

Limang taun iki
Aku mbokapusi

Bagikan:

Tags:

Leave a Comment