Amonto baan tiang menyayangin
Amonto sube baan tiang neresnain
Manis manis manis janjin beline
Manis manis manis ngayundang
Mengaenang keneh tiange sakit hati

Yen sube hilang tresnan beline
Yen sube hilang rase sayang beline
Diolas beli jujur tekening tiang
Apang galang keneh tiange
Buke metegul tanpa tali
Tiang bingung ulian bes manis janjin beli

Buke itebu anake mengorahang
Keto umpamiang dewek tiang
Telah manisne raris tiang kecampahang
Tuah dadi penyesalan

Yen sube tusing tusing demen
Olas jujur jujur orahang
Ngantung tresna ngae hati sing nyaman

Tatu tatu ane tampedang
Sakit sakit ane rasayang
Kal simpen tiang dadi kenang kenangan

Jodoh lan tresnane sube ade ne ngatur
Meniang pasti nemu ne luungan

Yen sube hilang tresnan beline
Yen sube hilang rase sayang beline
Diolas beli jujur tekening tiang
Apang galang keneh tiange
Buke metegul tanpa tali
Tiang bingung ulian bes manis janjin beli

Buke itebu anake mengorahang
Keto umpamiang dewek tiang
Telah manisne raris tiang kecampahang
Tuah dadi penyesalan

Yen sube tusing tusing demen
Olas jujur jujur orahang
Ngantung tresna ngae hati sing nyaman

Tatu tatu ane tampedang
Sakit sakit ane rasayang
Kal simpen tiang dadi kenang kenangan

Jodoh lan tresnane sube ade ne ngatur
Meniang pasti nemu ne luungan

Jodoh lan tresnane sube ade ne ngatur
Meniang pasti nemu ne luungan

 

Bagikan:

Tags:

Leave a Comment