E.. enyen.. sujatine ento
Mabok lantang sebengne alep..
Langsing lanyar pamulune nyandat gading..

E.. enyen.. sujatine ento
Tayungane lemes tindakane alus..
Jegeg pesan kadi pucuk bunga nedeng kembang..

Merasa ulung jantunge
Srasa pegat nadine
Kala iluh nyeledet tur misi nyerite..
Riang girang tiang kadi keglebugin bulan..

E.. enyen.. sujatine ento
Beli nyaga sedia lakar ngatehan iluh
Yadiastun iluh ngajak beli nyeburin api..

E eluh jegeg antosin ja malu..
Nyen sujatine adan iluhe..
Terus terang beli dot makenalan..

Merasa ulung jantunge
Srasa pegat nadine
Kala iluh nyeledet tur misi nyerite..
Riang girang tiang kadi keglebugin bulan..

Garis Lima – Lanang
Dadada dadada luh rai putri bali..
Dadada dadada luh rai putri bali..

E.. enyen.. bajang jegeg ento
Mabaju kebaya mekamen songket..
Slendang sutra alus melilit di bangkiang..

E eluh jegeg.. antosin ja malu..
Nyen sujatine adan iluhe..
Terus terang beli dot makenalan..

Merasa ulung jantunge
Srasa pegat nadine
Kala iluh nyeledet tur misi nyerite..
Riang girang tiang kadi keglebugin bulan..

Dadada dadada luh rai putri bali..
Dadada dadada luh rai putri bali..
Dadada dadada luh rai putri bali..
Dadada dadada luh rai putri bali..

Dadada dadada luh rai putri bali..
Dadada dadada luh rai putri bali..
Dadada dadada luh rai putri bali..
Dadada dadada luh rai putri bali

Bagikan:

Tags:

Leave a Comment