Tiban tibanan ngalih gae di rantauan
Hidup tiang tileh amonean
Sekayane kije bakat anggon ape
Tiang sing ngidang ngorte

Uli di desa tiang mekuli ke kota
Ngalih sekaye kayang jani sing ngelah ape
Nyatane jani tiang nu tileh melalung
Sekaye plaibang bangkung

Bengong abedik tiang mekite sugih
Ngelah pipis care bias pasih
Bengong abedik tiang mekite sugih
Apang ade bekelang tiang mulih

Ipidan dugas bayune nu gede
Jeg pragat ngitungang ne boye boye
Ne jani disubane ngangsan tua
Umure sing dadi ajak mecande

Bengong abedik tiang mekite sugih
Apang sing bungah ulian ban nyilih
Bengong abedik tiang mekite sugih
Pang misi sekancan ane tagih

Uli di desa tiang mekuli ke kota
Ngalih sekaye kayang jani sing ngelah ape
Nyatane jani tiang nu tileh melalung
Sekaye plaibang bangkung

Bengong abedik tiang mekite sugih
Ngelah pipis care bias pasih
Bengong abedik tiang mekite sugih
Apang ade bekelang tiang mulih

Ipidan dugas bayune nu gede
Jeg pragat ngitungang ne boye boye
Ne jani disubane ngangsan tua
Umure sing dadi ajak mecande

Bengong abedik tiang mekite sugih
Apang sing bungah ulian ban nyilih
Bengong abedik tiang mekite sugih
Pang misi sekancan ane tagih

Bagikan:

Tags:

Leave a Comment