Lirik Bangbung Hideung – Novia Rozma

Bangbung hideung
Bambung hideung
Bara bara teuing diri

Leuheung bari dianggo ka sukagalih
Situ pinuh balong jero
Bebendon sareung bebendu unggal ti salira juag
Awi teh pangajul buah
Lantaran ti kitu

Sora bedil luhur mega paripaos
Teu paya lepat saeutik
Diri abdi kagamparan

Eee banondari
Nu geulis kawanti wanti
Nu endah na malih warna puputon kembang kadaton
Jungjunan

Lamun teu kauntun tipung
Katambang beas laksana kapiduriat
Matak paeh ngabale bangke
Matak edan leuleuweungan
Matak edan leuleuweungan

Matak paeh ngabale bangke
Matak edan leuleuweungan
Matak paeh ngabale bangke
Matak edan leuleuweungan

Aduh alah iyeung da leuleuweungan
Asol asolali waung wa ung wa ung wae
Asol asolali waung wa ung wa ung wae

Aya ucap paribasa
Sarung bantal mungguh cipruk seep saputangan hiji
Ceurik balas ku nalangsa abdi nalangsa

Nguping hujan tengah weungi di imah keueung sorangan
Nguping hujan tengah weungi di imah keueung sorangan
Diimah keueung sorangan

Nyangigir asa gigireun
Nangkarak asa luhureun
Nyangigir asa gigireun
Nangkarak asa luhureun

Aduh alah iyeung
Asa luhureun

Asol asolali waung wa ung wa ung wae
Asol asolali waung wa ung wa ung wae

Jung nangtung asa lanjung
Gek duk diuk asa tiguling
Leumpang asa da ngalongkewang

 

Bagikan:

Tags:

Leave a Comment